دسکتاپ

 

شرکت پرشیا سیستم وارد کننده کامپیوتر های حرفه ای DELL در ایران

Model : Presicion T5500
CPU : Intel Xeon E5506 2.13 4 MB
Ram :  3 GB
 DDR 3 Bus 1333 
VGA : Ati Fire Pro 2260 2 DP 256 MB
HDD : 2x320 GB Sata C1 Raid
ODD : DVD-Rom
OS : Windows 7 Pro 32 Bit

Model : Precision T3500
CPU : Intel Xeon W3503 2.4 4 MB
Ram :  2 GB
DDR 3 Bus 1333
VGA : Ati Fire Pro 2260 2 DP 256 MB
HDD : 2x320 GB Sata C1 Raid
ODD : DVD-RW
OS : Windows 7 Pro 32 Bit

Model : Optiplex 790 SFF
CPU : Intel i3 2120 3.3 3 MB
Ram :  2 GB
DDR 3 Bus 1333
VGA : Intel HD
HDD : 500 GB Sata
ODD : DVD-RW
OS : DOS

Lan,Sound,USB Keyboard, Optical Mouse

Model : Optiplex 990 MT
CPU : Intel Core i5 2310 3.2 6 MB
Ram : 8 GB
DDR 3 Bus 1333
VGA : ATI 6670 1 GB DDR5
HDD : 500 GB Sata C1 Raid
ODD : DVD-RW
OS : DOS

LCD : Dell E1912H 1366x768

Lan,Sound,USB Keyboard, Optical Mouse